välisnurk

fassaadilaudise, vihmaveetoru ja terrassi liide